Kalite Politikamız

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin ve de makina ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan, uluslararası kabul görmüş ISO 9001 standardında sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemimizin kendisi de zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

Prensibimiz, konularında iyi yetişmiş, deneyimli insan kaynağı ile çalışarak ve teknolojiyi devamlı takip ederek tasarımda, üretimde ve yönetimde doğru organizasyon ve koordineli çalışma ile güvenliği, çevre ve kaliteyi ön plana alarak taahhütlerimizdeki işleri zamanında tamamlamaktır.

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle taahhütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen şirketimizin kalite politikası;

  • Faaliyetlerimize başladığımız 1966 yılından itibaren kazandığımız bilgi birikimini, hızlı ve etkin organizasyon yeteneğimizi ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması,
  • Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli katılımı ile sürekli gelişmemize herkesin katılımını sağlamak ve verimliliğimizi arttırmak,
  • Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
  • Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak,
  • Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.